Qo'l mash'alasi va otash qurol va payvandlash uchun chiqib ketish vositasi